Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 

zondag 26 juni 2022 om 09.30 uur

It Ljochtbeaken
Voorganger(s): Ds. Mw. L. Veerman-van Dijk
Ouderling(en): Neeltje Wiersma - Oosterhof
Organist: Kees Dijkstra

Diaken van Dienst: Linze Houwink
Koster: Louw Wobbes
Beamist: Wieger Lindeboom

 Thema: De mantel van de liefde

Orgelspel

Zingen voor de dienst: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht (Lied 939)

Woord van welkom

Zingen: Psalm 84: 1, 2 (Frysk)

Bemoediging en groet

Zingen: Iedereen zoekt U, jong of oud (Lied 837: 1, 4)

Gebed

Zingen: Met hart en ziel (SOW 27)

Lezen uit de bijbel: 1 Koningen 19: 11-13a  (tot en met …in de opening van de grot staan) en 19-21 (uit: NBV ‘21)

Zingen: Zo vriendelijk en veilig als het licht (Lied 221: 1, 3)

Preek

Luisterlied: Blijf niet staren op wat vroeger was 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed

Gezongen Onze Vader

Uitleg bij de collecte
- 1e collecte: Kerk
- 2e collecte; Diaconie

Zingen: O grote God die liefde zijt (Lied 838)

Zegen

 

terug
 
 
 

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 21-08-2022 om 11.00 uur
Let op:
Geen beamer, dus liedboek meenemen.
Kerkdienst wordt wel uitgezonden.

 meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 28-08-2022 om 09.30 uur
Let op:
Geen beamer, dus liedboek meenemen.
Kerkdienst wordt wel uitgezonden.

 meer details

Tentdienst
datum en tijdstip 04-09-2022 om 14.00 uur
TENTDIENSTmeer details

 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Kerk in Actie 15 mei   meer
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.