Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 

zondag 3 juli 2022 om 09.30 uur

De Sanninghoeve
Voorganger(s): Ds. Mw. L. Veerman-van Dijk met Andre van der Meer
Ouderling(en): Willem Bouma

Diaken van Dienst: Daan / Hennie de Jong
Koster: Gurbe Tabak

 De kinderen die meedoen aan de overstapdienst zijn: Matthijs Wansink, Sjoerd Veerman, Berber Haisma, Afke de Jong, Milan Deelstra, Roel Wijmenga en Baukje van Rheeden

Welkom

Bemoediging en groet

Zingen: Dank, dank nu allen God (Lied 704)
1.Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen
die grote dingen doet
hier en in alle landen
die ons van kindsbeen aan
ja van de moederschoot
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2.Die eeuwig rijke God
moog' ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3.Lof, eer en prijs zij God die troont in ’t licht daar boven
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven
Van Hem, de ene Heer gaf het verleden blijk
het heden zingt zijn eer de toekomst is zijn rijk

Inleiding op het thema

‘Ochtendgymnastiek’ met groep 8

Zingen: Wat een liefde (Opwekking 625)
Bij U ben ik thuis, bij U ben ik veilig.
In U is mijn huis, in U ben ik heilig, in U
Bij U vind ik troost, bij U kan ik huilen.
In U vind ik rust, in U kan ik schuilen, in U.
U neemt mij in uw armen en droogt mijn tranen af.
Wat een liefde (3x)

Bij U is het goed, U geeft mij uw zegen.
In U is mijn hoop, in U zijn mijn wegen, in U.
U hebt Uzelf voor mij gegeven.
In U kan ik zijn, in U kan ik leven, in U.
Ik hoef niets te verbergen,
Want U wijst mij niet af.

En dat ik steeds terug mag komen,
Ook als ik ver ben afgedwaald.
En U mij altijd wil vergeven
Wanneer ik heb gefaald.
Dat is liefde, (3x) U bent liefde, (3x)
U bent liefde, U bent liefde!

Gebed

Spel

Preek: Groeien in geloof

Zingen: Straal en schitter
Straal en schitter straal en schitter want als
je liefde deelt met de mensen om je heen
straalt en schittert iedereen (2x)
 
De liefde is door God geschapen
zij geeft vrede brengt geluk
zij laat je lachen laat je stralen
Zij is perfect zij kan niet stuk
 
Straal en schitter….
want als je liefde deelt met de mensen om je heen
straalt en schittert iedereen (2x)

Straal en schitter…. (2 x)
straalt en schittert iedereen
straalt en schittert ………………………….iedereen

Zingen: God van licht
1.In mijn twijfels, mijn verdriet
In mijn falen ontbreekt U niet
In Uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee (2x)

2.In mijn onrust neemt U mijn hand
In mijn vragen houdt Uw Woord stand
In uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee (2x)

Refrein
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker veilig naar de kust
Waar U woont (4x)

3. Storm en golven vrees ik niet
In de morgen zing ik mijn lied
In Uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee (2x)

Refrein

4.U schijnt feller, dan de sterren
Heer, U leidt ons door de storm (4x)
Leid mij door het donker
Ik vertrouw op U

God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker veilig naar de kust
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker veilig naar de kust
Waar U woont (5x)

God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker veilig naar de kust (2x)
Waar U woont (5x)

Overstap

 
Afscheid
Overhandiging van een cadeau
Zegen
Zingen: ‘Eigen wegen’ (melodie Wat de toekomst brengen moge)

1. In een land van speelgoedbeesten
was je klein en werd je groot.
Waterpokken, kinderfeesten meester, juf en klasgenoot.
In een land van licht en donker
opent zich een weg voor jou.
Zal er zon zijn en soms wolken,
en een ander schoolgebouw.

2. In een land van zon en regen
op je eigen benen staan.
Eigen keuzes, eigen wegen,
en wij zullen met je gaan.
In het land van nu en later
doen wij nu ’n stapje terug.
Maar we zijn er wel, ook morgen
als een steuntje in je rug.

3. Naar een land van toekomstdromen
reizen wij, elkaar nabij.
Onderweg, in licht en donker,
draagt Gods zegen jou en mij.

Gebed en zegen

Zingen: Tienduizend redenen

1.De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
Laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

2.Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stokt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam

Collecte;
- 1e collecte: diaconie
- 2e collecte; kerk

terug
 
 
 

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 21-08-2022 om 11.00 uur
Let op:
Geen beamer, dus liedboek meenemen.
Kerkdienst wordt wel uitgezonden.

 meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 28-08-2022 om 09.30 uur
Let op:
Geen beamer, dus liedboek meenemen.
Kerkdienst wordt wel uitgezonden.

 meer details

Tentdienst
datum en tijdstip 04-09-2022 om 14.00 uur
TENTDIENSTmeer details

 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Kerk in Actie 15 mei   meer
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.