Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 

zondag 10 september 2023 om 09.30 uur

It Ljochtbeaken
Voorganger(s): Dhr. E. de Jongh, Rhoon
Ouderling(en): Sjoerdsje de Vries - Veltman
Organist: Hindrik Riemersma

Diaken van Dienst: Linze Houwink
Koster: Gurbe tabak
Beamist: Mark Kielman

 Voor de dienst te zingen: Lied 146a: 1, 2 en 4       

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 27: 4 en 7

Stil Gebed - Votum en Groet

Aanvangswoord

Zingen: Lied 142: 1, 2, 3 en 4 (Bundel S.O.W.)

Gebed van Verootmoediging en Ontferming

Zingen als Glorialied: Lied 103c: 1, 2 en 3

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezingen:
- Psalm 27: 7 t/m 9 en 13 + 14
- Handelingen 1: 4 t/m 11

Zingen: Lied 756: 1, 2, 4, 6, 7 en 8

Verkondiging - Thema: Wachten, maar hoe lang nog?

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 754: 1 en 3

Pastorale mededelingen

Dienst der Gebeden

Collecte
- 1e collecte: Kerk
- 2e collecte: Diaconie

Zingen: Lied 769: 1, 5 en 6.

Zegenbede

Na de dienst is er koffiedrinken in De Bining


 

terug
 
 
 

Dankdienst voor het leven van mevr. Trijntje Dijkstra - Van der Woude
datum en tijdstip 21-09-2023 om 13.30 uur

Locatie; Sint-Agathatsjerke
 meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 24-09-2023 om 10.00 uur
STARTZONDAG

Inloop met koffiedrinken vanaf 09.30 uur.
De dienst begint om 10.00 uur.
Na de dienst staat er een gezamenlijke maaltijd klaar!

 meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
Fryske Tsjinst
Koffiedrinken vóórafgaand aan de dienst, vanaf 09.30 uur
meer details

 
Kerk in Actie

Nieuws van de Diaconie, september 2023

17 september 1e collecte t.b.v. Vredeswerk Syrië

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving.

Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkensyrie


  
 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Koffieschenkrooster
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.