Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 
Kerkbestuur Kerkbestuur
CONTACTGEGEVENS PER JULI 2023;
 
Predikante / Kerkelijk werker
Waarneming pastoraat en consulent           Ds. J.Goorhuis 0512-532569  
 
Moderamen  
Predikante Vacant      
Voorzitter Neeltje Wiersma-Oosterhoff 06-10855366 Neeltje@famwiersma.nl
 
 
Scriba Janneke Geerligs - Lindeboom 371597 / 
06-25410100
scribapgoudegasm@gmail.com  
Voorzitter ouderlingen     Hepke Kooistra 372404 h.kooistra49@chello.nl  
Voorzitter CvK Fokje Riemersma 06-15137845 lytswurkoudega@gmail.com
 
 
Voorzitter diaconie Linze Houwink 371358 lhouwink@hotmail.com  
Jeugdouderling Karin van der Velde 372155 karinvandervelde-ronda@hetnet.nl  
Notuliste Baukje van der Velde      
         
College van Ouderlingen  
Wijk A Jantje de Jong-de Boer 372370    
Wijk B Jannie Tjeerdsma - Paulusma 371807    
Wijk C
 
Hepke en Trienke Kooistra - van der Kooi 372404
 
   
Wijk D
 
Sjoerdsje de Vries-Veltman
 
06-83000882    
Wijk E Wieke de Vries-van der Kooi 372207    
Wijk F Willem Bouma 372079    
         
Jeugdouderlingen  
  Eeuwe en Karin van der Velde-Ronda
 
372155
 
eeuwevdvelde@hetnet
karinvandervelde-ronda@hetnet.nl
 
         
Diaconie  
Algemeen emailadres diaconieoudega@gmail.com  
Voorzitter Linze Houwink 372591 Wijk B  
Secretariaat Daan en Hennie de Jong - Klooster
 
06-54782776 Wijk A
 
 
Penningmeester
 
Joop Ybema
 
06-30504793 Wijk E
 
 
Vice Voorzitter
 
Gretha Toering - v.d. Veen
 
06-10033419 Wijk F
 
 
  Jannie de Vries-Elzinga
 
06-41637114 Wijk C
 
 
  Jan Benedictus 371109 Wijk D  
         
         
College van Kerkrentmeesters    
Voorzitter Fokje Riemersma - De Haan 06-15137845 lytswurkoudega@gmail.com  
Secretaris en vice-voorzitter Eelkje Wansink - Kooistra 06-22642763 kerkrentmeesters@pgoudega.nl  
Penningmeester Marten Kooistra   penningmeesterpgoudega@gmail.com  
Leden Kor Marinus      
  Roel de Boer      
  Grietzen Wijma      
  Richard Elzinga      
  Pieter Tjeerdsma      
  Kees de Vries      
         
Ondersteunend  
Kerkelijk Bureau Willie Cruiming 371128 kerkelijkbureau@pgoudega.nl  
Preekvoorzieners Pier Ronda 519757 p.ronda2@kpnplanet.nl  
  Karin v/d Velde-Ronda 06-28834703 karinvandervelde@hetnet.nl  
Muntverkoop Jantsje de Jong 372370    
Archivaris Wieger Lindeboom 372528    
Kerknieuws Annet Marinus   kerknieuwsoudega@gmail.com  
Webbeheer Leo van der Bij 06-51235120 website@pgoudega.nl  
Beamteam     beamteam@pgoudega.nl  
 
Voor overige contactgegevens van de diverse commissies, coördinatoren, verenigingen etc. verwijzen wij u naar het meest actuele jaarboekje.

 
terug
 
 
 
 

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09.30 uur

 meer details

Tsjerkepaad
datum en tijdstip 03-08-2024 om 13.30 uur
meer details

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09.30 uur

 meer details

 
Kerk in Actie 19-05
 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Koffieschenkrooster 2024
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.