Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 
Postadres Postadres
Het postadres van de Protestantse Gemeente Oudega is
 

Buorren 31
9216 WB  Oudega

 

 
 
Kerkbestuur Kerkbestuur
CONTACTGEGEVENS PER 16-09-2018;
 
Predikante / Kerkelijk werker
Predikante             Ds.Mw. L. Veerman -
van Dijk
358699 familie.veerman@kpnmail.nl
Jeugdwerker Andre van der Meer 06-18565267 andre@royalmission.nl
 
Moderamen  
Predikante Ds. Mw. Lydia Veerman - van Dijk 358699    
Voorzitter Jantsje Bosgraaf 372021 jenabosgraaf@gmail.com  
Scriba Janneke Geerligs - Lindeboom 371597 scribaPGoudegaSM@gmail.com  
Voorzitter ouderlingen     Hepke Kooistra 372404 h.kooistra49@chello.nl  
Voorzitter CvK Pier Ronda 519757   p.ronda2@kpnplanet.nl  
Voorzitter diaconie Linze Houwink 371358 lhouwink@hotmail.com  
Jeugdouderling Gurbe Tabak 06-23602934 gurbe.wobbigje@kpnplanet.nl  
Notuliste Baukje van der Velde      
         
College van Ouderlingen  
Wijk A Jantje de Jong-de Boer
Wieger en Alie Veenstra
372370
382961
   
Wijk B Hepke en Trienke Kooistra
Bartele en Lutske de Boer
372404

371215
   
Wijk C Willem Bouma
Wieke de Vries - v.d. Kooi
372079
372207
   
Wijk D Nanda Kamminga
Henk en Binnie Elzinga
371978
0511-539392
   
         
Jeugdouderlingen  
  Gurbe Tabak 06-23602934 gurbe.wobbigje@kpnplanet.nl  
  Eeuwe en Karin van der Velde-Ronda 372155 eeuwevdvelde@hetnet
karinvandervelde-ronda@hetnet.nl
 
         
         
Diaconie  
Algemeen emailadres diaconieoudega@gmail.com  
Voorzitter Linze Houwink 372591 Wijk B  
Secretariaat Daan en Hennie de Jong - Klooster 06-54782776 Wijk A  
Penningmeester Jan Hoekstra 371843 Wijk D  
Vice Voorzitter Gretha Toering - v.d. Veen 06-10033419 Wijk C  
  Ietje van der Bij 0511-539622 Wijk B  
  Joop Ybema 06-30504793 Wijk D  
  Jan Jouke Kooistra 371268 Wijk C  
         
College van Kerkrentmeesters    
Voorzitter Pier Ronda 519757 p.ronda2@kpnplanet.nl  
Secretaris en vice-voorzitter Fokje Riemersma - De Haan 06-15137845 kerkrentmeesteroudega@hotmail.com  
Penningmeester Yvonne Looijenga 372114    
  Richard Deelstra      
  Gosse Veenstra      
  Grietzen Wijma      
  Jouke Kooistra      
         
Ondersteunend  
Kerkelijk Bureau Willie Cruiming 371128 kerkadmoudega@live.nl  
Muntverkoop Jantsje de Jong 372370    
Archivaris Wieger Lindeboom 372528    
Kerknieuws Annet Marinus   kerknieuwsoudega@gmail.com  
Webbeheer Leo van der Bij 372037 websitepgoudega@upcmail.nl  
Beamteam     Beamteam-ItLjochtbeaken@gmx.com  
 
Voor overige contactgegevens van de diverse commissies, coördinatoren, verenigingen etc. verwijzen wij u naar het meest actuele jaarboekje.

 
 
Gebouwen Gebouwen
It Ljochtbeaken   0512-371797
De Bining                  0512-371797
It Folksgebou   0512-372557 / bgg 371741
 
Coördinatie De Bining Boukje Veenstra 371657
06-29316874
uilkeboukje@gmail.com
  Janneke Geerligs 371597 wesko@planet.nl
It Folksgebou Anneke Stelwagen 371741
372557
anne.anneke@hotmail.com
       
 
Stichting Sint-Agathatsjerke Stichting Sint-Agathatsjerke
Bestuurssamenstelling
voorzitter Leo van der Bij 0512 - 37 20 37 leo-en-marja@upcmail.nl
secretaris Sipko Huismans 0512 - 37 14 18 sintagatha@pgoudega.nl
vice-voorzitter Bartele de Boer    
penningmeester Tineke Kooistra - Jelsma    
algemeen lid Arjen Bosgraaf    
afvaardiging kerkrentmeesters Jouke Kooistra    
 
Begraafplaats Begraafplaats
Beheerders Begraafplaats
Halbe de Vries 06 - 342 20 072
Jannie de Vries - Elzinga 06 - 416 37 114
Email begraafplaats.oudega.sm@gmail.com
 
Wijkindeling Wijkindeling
Wijk A

 
Arkepolle
Buorren 38 t/m 55
De Dobbe, Drachten
De Koai
De Tsjollen
De Twee Gebroeders, Drachten
De Wetterwille, Drachten
Dykfinne
Eikesingel, Drachten
Eksteursreed
 
Geasten
Hegewarren
It West
Manjepetswei
Skeane Heawei
Slinge, Drachten
Topaas, Drachten
Utein
Westersanning
Wolwarren
 
Wijk B

 
Achterwei
Buorren 1 t/m 37
De Wear
Dwarssingel
Fabrykswei
Great Hearsmawei
 
Het Dagwerk, Haulerwijk
Jachtweide
Nieuwe Nieuwsstraat, Boxtel
Noordeinde, Fochteloo
Schoterlandseweg, Hoornsterzwaag
Slotsingel
 
Wijk C 
Aldegeasterdyk
De Klynhoeke, Nijega
Eastersanning
Fiifhoeke, Nijega
Finnen
Goudtsjepoel
Hegewei, Nijega
It Krumdeel
 
Komissiewei, Nijega
Langdeel
Mr. de Jongwei, De Tike
Roundeel
Sanbuorren
Skiepekampen
Stienkampen
Van Eedenstrjitte, Nijbeets
 
Wijk D
 
Ds. Carsjenssingel
Gariperwei
Goartersreed
Midsbuorren, Earnewald
Mindertsfean, Earnewald
Mounehoek
Mounpaad
Opperbuorren East
Opperbuorren West
 
Pastorijreed
Potskipper
Sigerswald, Garyp
Skoallereed
Smidterij
Swartewei
Utein
Weinmakkerij

 
 
 
 
 

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 26-06-2022 om 09.30 uur
meer details

Zomeravondconcert Urker Mannenkwartet
datum en tijdstip 02-07-2022 om 20.00 uur
meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 03-07-2022 om 09.30 uur
Gezins / Hert & Syldienst
en Overstapdienst

 meer details

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 10-07-2022 om 09.30 uur
meer details

 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Kerk in Actie 15 mei   meer
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.