Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 
Paasgroet

Paasgroet

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven.

De Diaconie staat komende weken bij de uitgang van beide kerken met kaarten van de Paasgroetenactie. We zouden het fijn vinden wanneer u 1 of meerdere kaarten wilt ondertekenen. Wilt u de kaart(en), postzegel is niet nodig, weer inleveren bij 1 van de diakenen of in de brievenbus van de kerk? Dan sturen wij daarna alle kaarten in 1 verzamelenvelop naar de PKN.

Inleveren kan tot uiterlijk 11 februari.


Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op
https://protestantsekerk.nl/diaken/paasgroetenactie


  
 
COLLECTE COLLECTE

Collecte

Iedere zondag collecteren we tijdens de dienst. Naast de algemene doelen zijn er ook vaak doelen die onder de noemer van Kerk in Actie vallen.

Deze goede doelen worden elke maand uitgelicht in kerknieuws en worden regelmatig vertoond op de beamer in de kerk. Ook worden een aantal goede doelen vermeld op de website.

Wanneer u een goed doel wilt steunen, maar niet naar de kerk kunt komen, mag u ook een bedrag overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie. Graag onder vermelding van het doel dat u wilt steunen. Dan zorgen wij ervoor dat uw gift goed terecht komt.

Alvast bedankt!
Diaconie Protestantse Gemeente

NL86RABO0154568201
 

 
Omarm je naaste Omarm je naaste


 

Wat kan de diaconie voor u betekenen ?

De diaconie probeert om een bijdrage te geven aan lokale acties en hulpbehoevenden binnen onze gemeente. Hoewel wij ons best doen om alles zoveel moge,lijk  te ondersteunen, kan het gebeuren dat wij niet over alle informatie beschikken waardoor wij niet altijd tijdig kunnen reageren.

Daarom verzoeken wij u ook om ons te helpen bij het signaleren van mogelijkheden waar de diaconie invulling aan kan geven.

U kunt hiervoor contact opnemen met iemand van de diaconie ! 
Of een mailtje sturen naar de diaconie; diaconieoudega@gmail.com
 
De diaconie

 
 
 
 

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 03-03-2024 om 10.00 uur

Inloop met koffie vanaf 09.30 uur
 meer details

Frijwilligersjune
datum en tijdstip 08-03-2024 om 19.45 uur
meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 10-03-2024 om 09.30 uur

 meer details

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 13-03-2024 om 19.30 uur

Biddag voor Gewas en Arbeid

 meer details

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 17-03-2024 om 11.00 uur

 meer details

 
Paasgroeten actie 2024

  
 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Koffieschenkrooster 2024
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.