Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 
Uitnodiging kerst 2023 Uitnodiging kerst 2023
 
COLLECTE COLLECTE

Collecte

Iedere zondag collecteren we tijdens de dienst. Naast de algemene doelen zijn er ook vaak doelen die onder de noemer van Kerk in Actie vallen.

Deze goede doelen worden elke maand uitgelicht in kerknieuws en worden regelmatig vertoond op de beamer in de kerk. Ook worden een aantal goede doelen vermeld op de website.

Wanneer u een goed doel wilt steunen, maar niet naar de kerk kunt komen, mag u ook een bedrag overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie. Graag onder vermelding van het doel dat u wilt steunen. Dan zorgen wij ervoor dat uw gift goed terecht komt.

Alvast bedankt!
Diaconie Protestantse Gemeente

NL86RABO0154568201
 

 
Omarm je naaste Omarm je naaste


 

Wat kan de diaconie voor u betekenen ?

De diaconie probeert om een bijdrage te geven aan lokale acties en hulpbehoevenden binnen onze gemeente. Hoewel wij ons best doen om alles zoveel moge,lijk  te ondersteunen, kan het gebeuren dat wij niet over alle informatie beschikken waardoor wij niet altijd tijdig kunnen reageren.

Daarom verzoeken wij u ook om ons te helpen bij het signaleren van mogelijkheden waar de diaconie invulling aan kan geven.

U kunt hiervoor contact opnemen met iemand van de diaconie ! 
Of een mailtje sturen naar de diaconie; diaconieoudega@gmail.com
 
De diaconie

 
 
 
 

Dankdienst voor het leven van mevr. Trijntje Dijkstra - Van der Woude
datum en tijdstip 21-09-2023 om 13.30 uur

Locatie; Sint-Agathatsjerke
 meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 24-09-2023 om 10.00 uur
STARTZONDAG

Inloop met koffiedrinken vanaf 09.30 uur.
De dienst begint om 10.00 uur.
Na de dienst staat er een gezamenlijke maaltijd klaar!

 meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
Fryske Tsjinst
Koffiedrinken vóórafgaand aan de dienst, vanaf 09.30 uur
meer details

 
Kerk in Actie

Nieuws van de Diaconie, september 2023

17 september 1e collecte t.b.v. Vredeswerk Syrië

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving.

Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkensyrie


  
 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Koffieschenkrooster
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.