Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 

zondag 18 februari 2024 om 09.30 uur

St.-Agathatsjerke
Voorganger(s): Ds. J. Stander, Kollum
Ouderling(en): Fokje Riemersma
Organist: Alex Brouwer

Diaken van Dienst: Daan / Hennie de Jong
Koster: Tineke Kooistra
Beamist: Wieger Lindeboom

 


 
De 40dagentijd staat in 2024 in het teken van teksten uit Jeremia.
Jeremia was een profeet en wees op de broodnodige verandering van
het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben.
Zijn oordeel was zwaar maar wel gericht op een nieuw begin.
Toch viel die boodschap niet in vruchtbare aarde. Daarom is de bol (de aarde)
Vandaag nog donkerbruin maar wordt hij de komende weken steeds groener.
In de komende weken gaat het over het kruis met het oog op opstanding en nieuw leven.
In het donker geeft een klein vlammetje immers veel licht !!!!

Tekst voor deze bloemschikking:
Geroepen als profeet
Zoals bloesem de lente roept.
Luister!
Nieuw bewustzijn.

 

Liturgie Joh 5,1 - 18 Oudega 18 februari 2024

Lied vooraf: lied 542:1.2.3.4. God roept de mens op weg te gaan

Mededeling van de kerkenraad

Aanvangslied: Lied 84:1.4. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer

Begroeting

Gebed van verootmoediging

Leefregel

Lied 885:1.2. Groot is uw trouw o Heer

Bijbellezing: Joh. 5:1 – 18 NBV 21

Lied: 834:1.2.3. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

Verkondiging

Lied 538:1.2. 4. Een mens te zijn op aarde

Gebeden

Collecte:
- 1e collecte: Kerk in Actie
- 2e collecte: Kerk

Slotlied 835:1.2.3. Jezus ga ons voor

Zegen

 

terug
 
 
 

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 03-03-2024 om 10.00 uur

Inloop met koffie vanaf 09.30 uur
 meer details

Frijwilligersjune
datum en tijdstip 08-03-2024 om 19.45 uur
meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 10-03-2024 om 09.30 uur

 meer details

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 13-03-2024 om 19.30 uur

Biddag voor Gewas en Arbeid

 meer details

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 17-03-2024 om 11.00 uur

 meer details

 
Paasgroeten actie 2024

  
 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Koffieschenkrooster 2024
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.