Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 

zondag 21 juli 2024 om 09.30 uur

It Ljochtbeaken
Voorganger(s): ds. C. de Poel-van den Berg , Drachten
Ouderling(en): Alie de Jager
Organist: Anneke Dijkshoorn

Diaken van Dienst: Jan Jouke Kooistra
Koster: Jan Pruiskma
Beamist: Pieter Lindeboom

 


 
Voor de dienst: Lied 924 Verdoofd en schamper

Welkom en afkondigingen

Zingen: Lied 538: 1, 3 en 4 Een mens te zijn op aarde

Moment van stilte

Bemoediging en Groet

Drempelgebed

Zingen: Lied 274: 1 en 2 Wij komen hier ter ere van uw naam

Gebed van ontferming

Lofzang: Lied 274: 3

Gebed van de zondag

Eerste Schriftlezing: Jeremia 23: 1 t/m 6 NBV 21

Zingen: Lied 23b: 1, 2 en 4 De Heer is mijn Herder

Tweede Schriftlezing: Marcus 6: 30 t/m 44 NBV 21

Zingen: Lied 995 O Vader, trek het lot U aan

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 383 Zeven was voldoende

Pastorale mededelingen

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed
en samen zingen we Lied 1006 Onze Vader in de hemel

Inzameling van de gaven
- 1e collecte: Kerk
- 2e collecte: Eigen Jeugdwerk

Slotzang: Lied 838 : 1, 2 en 4 O grote God die liefde zijt

Zegen
Allen: Amen, amen, amen

 

terug
 
 
 

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09.30 uur

 meer details

Tsjerkepaad
datum en tijdstip 03-08-2024 om 13.30 uur
meer details

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09.30 uur

 meer details

 
Kerk in Actie 19-05
 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Koffieschenkrooster 2024
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.