Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 

zondag 3 september 2023 om 09.30 uur

It Ljochtbeaken
Voorganger(s): Ds. J.G. Arendsman, Drachten
Ouderling(en): Pieter Tjeerdsma
Organist: Kees Dijkstra

Diaken van Dienst: Jan Benedictus
Koster: Jan Pruiksma
Beamist: Leonard Marinus

 Inleidend orgelspel

Zingen vóór de dienst: Lied 113 : 1, 2 en 3 uit Sjongend Op Wei (Leid mij)

Welkom  en mededelingen door de kerkenraad

Intochtspsalm:  Psalm 19 : 1 en 2 (De hemel roemt de Heer)

Stil gebed – Onze hulp – Groet

Verootmoediging

Zingen:  Lied 287 : 1, 2 en 5 (Rond het licht dat leven doet! )

Gebed om de hulp van Gods Geest

Schriftlezing N.T.: Lucas 8 vers 26 t/m 39

Zingen: Psalm 107  : 1, 2  en 4  (Gods goedheid houdt ons staande  )

Verkondiging  

Antwoordlied: Lied 630 : 1, 2, 3 en 4 (Sta op! Een morgen ongedacht, )

Geloofsbelijdenis

Zingen:  Lied 675 : 1 en 2 (Geest van hierboven, )

Dankgebed en voorbeden    

Inzameling van de gaven 
- 1e collecte: Werelddiaconaat
- 2e collecte: Kerk

Slotlied:  Lied 315 : 1 en 2    (Heb dank, o God van alle leven,)

Uitzending en Zegen
 


 

terug
 
 
 

Dankdienst voor het leven van mevr. Trijntje Dijkstra - Van der Woude
datum en tijdstip 21-09-2023 om 13.30 uur

Locatie; Sint-Agathatsjerke
 meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 24-09-2023 om 10.00 uur
STARTZONDAG

Inloop met koffiedrinken vanaf 09.30 uur.
De dienst begint om 10.00 uur.
Na de dienst staat er een gezamenlijke maaltijd klaar!

 meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
Fryske Tsjinst
Koffiedrinken vóórafgaand aan de dienst, vanaf 09.30 uur
meer details

 
Kerk in Actie

Nieuws van de Diaconie, september 2023

17 september 1e collecte t.b.v. Vredeswerk Syrië

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving.

Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkensyrie


  
 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Koffieschenkrooster
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.