Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 

zondag 3 september 2023 om 09.30 uur

It Ljochtbeaken
Voorganger(s): Ds. J.G. Arendsman, Drachten
Ouderling(en): Pieter Tjeerdsma
Organist: Kees Dijkstra

Diaken van Dienst: Jan Benedictus
Koster: Jan Pruiksma
Beamist: Leonard Marinus

 Inleidend orgelspel

Zingen vóór de dienst: Lied 113 : 1, 2 en 3 uit Sjongend Op Wei (Leid mij)

Welkom  en mededelingen door de kerkenraad

Intochtspsalm:  Psalm 19 : 1 en 2 (De hemel roemt de Heer)

Stil gebed – Onze hulp – Groet

Verootmoediging

Zingen:  Lied 287 : 1, 2 en 5 (Rond het licht dat leven doet! )

Gebed om de hulp van Gods Geest

Schriftlezing N.T.: Lucas 8 vers 26 t/m 39

Zingen: Psalm 107  : 1, 2  en 4  (Gods goedheid houdt ons staande  )

Verkondiging  

Antwoordlied: Lied 630 : 1, 2, 3 en 4 (Sta op! Een morgen ongedacht, )

Geloofsbelijdenis

Zingen:  Lied 675 : 1 en 2 (Geest van hierboven, )

Dankgebed en voorbeden    

Inzameling van de gaven 
- 1e collecte: Werelddiaconaat
- 2e collecte: Kerk

Slotlied:  Lied 315 : 1 en 2    (Heb dank, o God van alle leven,)

Uitzending en Zegen
 


 

terug
 
 
 

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09.30 uur

 meer details

Tsjerkepaad
datum en tijdstip 03-08-2024 om 13.30 uur
meer details

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09.30 uur

 meer details

 
Kerk in Actie 19-05
 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Koffieschenkrooster 2024
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.