Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 

zondag 24 september 2023 om 10.00 uur

It Ljochtbeaken
Voorganger(s): Mw. R. de Vries-Martini
Ouderling(en): Neeltje Wiersma - Oosterhoff
Organist: Riemke Dijkstra

Diaken van Dienst: Gretha Toering
Koster: Louw Wobbes
Beamist: Leonard Marinus

 Tekst bij de bloemschikking:

Een hart van klimop als symbool voor Gods liefde en trouw voor ons.
Wij mogen daar van uitdelen.
Om woord voor woord zijn liefde te vertalen,
Dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.
Om mensen zijn ontferming te herhalen
Zijn wij gezonden, deze wereld in.

Lied 976:3 uit het nieuwe Liedboek.

 


Voor de dienst zingen:
Zoek eerst het Koninkrijk van God, en Zijn gerechtigheid (Evangelische Liedbundel )

Afkondigingen
Welkom door Pieter Tjeerdsma namens de startzondagcommissie

Zingen Intochtslied NLB 280: 1,2,3,4 (In het Fries)
Begroeting en bemoediging
NLB 280:  5,6,7   (in het Fries )

Gebed

Lezing: Johannes 17: 21-23 (Bijbel in gewone taal)

Zingen NLB 969 (In het Fries)

Matt 13: 33 (NBV 21)

Overdenking: Ga (je) mee?!

Zingen  Wil je opstaan en Mij volgen, Hemelhoog lied 386, alle verzen

Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem jouw naam?
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?

Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

Pieter kondigt Arjen aan

Presentatie Arjen

Kinderen komen terug van de kliederkerk
Pieter kondigt Jan aan
Uitleg blommensnein

Dank en voorbede afgesloten met het Onze Vader naar NLB 1006

Collecte: Project Startcommissie

Slotlied

“Ga dan op weg” op de melodie “Lof zij de Heer” NLB 868

Ga dan op weg
en laat hoop en verwachting je leiden
Ook al zijn pijn en verdriet
door geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd,
ga en vertrouw op Gods Geest,
die je van angst zal bevrijden.

Ga dan op weg
en ontmoet op je reis medemensen.
Geef aan een ieder al wat jij
je zelf toe zal wensen.
Dan, onder ‘t gaan
zul je een ander zien staan
en overstijg je je grenzen.

Ga dan op weg
en schud af al je twijfels en zorgen.
Ga en ontdek, wat vandaag nog
voor jou is verborgen.
Houd op God’s Licht
altijd je ogen gericht.
Dat zal je kracht zijn voor morgen

Zegen. 

terug
 
 
 

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09.30 uur

 meer details

Tsjerkepaad
datum en tijdstip 03-08-2024 om 13.30 uur
meer details

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09.30 uur

 meer details

 
Kerk in Actie 19-05
 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Koffieschenkrooster 2024
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.