Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 

zondag 7 juli 2024 om 10.00 uur

It Ljochtbeaken
Voorganger(s): Ds. L. Veerman - van Dijk, Rijnsburg
Ouderling(en): Karin van der Velde
Organist: Hindrik Riemersma

Diaken van Dienst: Gretha Toering
Koster: Cor Geerligs
Beamist: Leonard Marinus

 


 
Onderweg
Er komt een hoop op jullie af nu je de basis school verlaat. De veilige wereld verlaten en nieuwe dingen ontdekken in de voortgezetonderwijs. Je gaat waarschijnlijk op de fiets naar de nieuwe school. Vandaar de schikking in het fietswiel, er omheen 6 kleine boeketje. Voor jullie allemaal één!Tekst op kaartje: Lied 416
Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen. 
Met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en hij zal met je zijn. 

 

Licht in de wereld

Liturgie voor de overstapdienst, zondag 7 juli 2024

Muziek

Zingen voor de dienst: Goedemorgen, welkom allemaal (Lied 288)
1.Goede morgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!

2.God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met Uw verhaal
verteld in mensentaal.

Woord van welkom

Bemoediging en groet

Gebed

Zingen: Heer, U doorgrondt en kent mij (Lied 139b)
1.Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
 en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond,
o Heer, die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.  

Refrein
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.  

2.Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Refrein

Zingen: Heer, uw licht en uw liefde schijnen (Opwekking 334)
1.Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

2.Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

3.Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

De Hart & Syl Kerk-quiz

Zingen: Laat zo je licht maar schijnen (Evang. Liedbundel 458, canon)
Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet.
Zodat  de mensen zeggen: God is goed!
God is liefde,
God is…           God is goed!
Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet.
Zodat  de mensen zeggen: God is goed!

Lezen uit de bijbel: Jesaja 60: 1-3 en Matteüs 5: 14-16

Uitleg en toepassing: Licht in de wereld
Voorafgegaan door filmpje:
Een bizar maar fantastisch en inspirerend filmpje - YouTube

Luisteren en zingen: Licht aan
https://www.youtube.com/watch?v=cKEdC3yFt1I

Overstappen!
  • Afscheid van de Parels en de kinderkerk
  • Overhandiging bijbel
  • Woorden van zegen
  • Luisteren en zingen: De Here zegent jou (muziek zie bijlage)
De Here zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven (2)

De Here zegent u
en Hij beschermt u
Hij schijnt Zijn licht over uw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn
Hij zal Zijn vrede aan u geven

Hij zal Zijn vrede aan u geven

Gebed: Het zout van de aarde
gevolgd door voorbeden, stil gebed en Onze Vader (tekst: NBV ’21)

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid. Amen.

Collecte
- 1e collecte: Diaconie
- 2e collecte: Kerk

Zingen: God van licht
https://www.youtube.com/watch?v=XDXIZxNQCg0

Zegen 

terug
 
 
 

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09.30 uur

 meer details

Tsjerkepaad
datum en tijdstip 03-08-2024 om 13.30 uur
meer details

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09.30 uur

 meer details

 
Kerk in Actie 19-05
 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Koffieschenkrooster 2024
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.