Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 

zondag 3 maart 2024 om 10.00 uur

It Ljochtbeaken
Voorganger(s): Dhr. J. van Tuinen
Ouderling(en): Hepke / Trienke Kooistra
Organist: Hindrik Riemersma

Diaken van Dienst: Jannie de Vries
Koster: Cor Geerligs
Beamist: Pieter Lindeboom
Muziek: Voices of Faith

 De 40dagentijd staat in 2024 in het teken van teksten uit Jeremia.
Jeremia was een profeet en wees op de broodnodige verandering van
het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben.
Zijn oordeel was zwaar maar wel gericht op een nieuw begin.
Toch viel die boodschap niet in vruchtbare aarde. Daarom is de bol (de aarde)
Vandaag nog donkerbruin maar wordt hij de komende weken steeds groener.
In de komende weken gaat het over het kruis met het oog op opstanding en nieuw leven.
In het donker geeft een klein vlammetje immers veel licht !!!!

Tekst voor deze bloemschikking:


Gedoofde ogen met
sporen van licht
gehoorde waarschuwingen
en dan……..niets. 

Voor de dienst Voices of Faith zingt: Open the eyes
Open the eyes of my heart, Lord
Open the eyes of my heart
I want to see You
I want to see You
Open the eyes of my heart, Lord
Open the eyes of my heart
I want to see You
I want to see You
To see You high and lifted up
Shinin' in the light of Your glory
Pour out Your power and love
As we sing holy, holy, holy
Open the eyes of my heart, Lord
Open the eyes of my heart
I want to see You
I want to see You
Open the eyes of my heart, Lord
Open the eyes of my heart
I want to see You
I want to see You
To see You high and lifted up
Shinin' in the light of Your glory
Pour out Your power and love
As we sing holy, holy, holy
high and lifted up
Shinin' in the light of Your glory
Pour out Your power and love
As we sing holy, holy, holy
Holy, holy, holy
Holy, holy, holy
Holy, holy, holy
I want to see you 4x
 
Samenzang bij binnenkomst 393: 1, 2, 3, 4  
De dag, door uwe gunst ontvangen, 
is weer voorbij, de nacht genaakt; 
en dankbaar klinken onze zangen tot U, 
die ’t licht en ’t duister maakt. 
 
Die dan, als onze beden zwijgen, 
als hier het daglicht onderduikt, 
weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 
 
Zodat de dank, U toegezonden, 
op aard nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 
 
Voorwaar, de aarde zal getuigen van U, 
die thans en eeuwig zijt, 
tot al uw schepselen zich buigen 
voor uwe liefd’ en majesteit.
 
Gebed

Samenzang God kent jou
God kent jou
vanaf het begin.
Helemaal van buiten
en van binnenin.
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet.
Want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet.
En weet je wat zo mooi is;
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou
(ja, Hij houdt van jou)
Ja, Hij houdt van jou en mij.
 
Kindermoment
  
Voices of Faith zingt: Gebed om zegen
Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus kom tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op Uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn
 
Vader bron van rijke zegen
U daalt als regen neer
Hier ben ik Heer met mijn leven
Tot wie ik mij ook keer
Met een zegebede
Zegen ik in Jezus Naam
Jou met lieve vrede
Ga met de Heer
Ga met vrede in Zijn naam
 
Met een zegebede
Zegen ik in Jezus Naam
Jou met lieve vrede
Ga met de Heer
Ga met vrede in Zijn naam
 
Preek
 
Voices of Faith zingt: Jesus is the answer
Jesus, Jesus, You're the answer
To all I'm searching for
Jesus, Jesus, there's no question
You're what my heart is longing for

Chorus
You're my hope, You're my strength
You're my peace in the stormy sea
You're my life, my very source
My guiding light wherever I may go
 
Jesus, Jesus, You're the answer
To all I'm searching for
Jesus, Jesus, there's no question
You're what my heart is longing for

Chorus

You're what my heart is longing for
You're what my heart is longing for​4x
 
Jesus is yhe answer, for the world today
Above Him there’s no other, 
Jesus is the way
 
Gedicht

Spel

Voices of Faith zingt: Love Shine a light
Love shine a light in every corner of my heart
Let the love light carry, let the love light carry
Light up the magic in every little part
Let our love shine a light in every corner of our hearts
Love shine a light in every corner of my dreams
Let the love light carry, let the love light carry
Like the mighty river, flowing from the stream
Let our love shine a light in every corner of my dreams
And we're all gonna shine a light together
All shine a light to light the way
Brothers and sisters, in every little part
Let our love shine a light in every corner of our hearts
Love shine a light in every corner of the world
Let the love light carry, let the love light carry
Light up the magic, for every boy and girl
Let our love shine a light in every corner of the world
And we're all gonna shine a light together
All shine a light to light the way
Brothers and sisters, in every little part
Let our love shine a light, in every corner of our hearts
And we're all gonna shine a light together
All shine a light to light the way
Brothers and sisters, in every little part
Let our love shine a light in every corner of our hearts
Shine a light in every corner of our hearts

Collecte
1e collecte; Kerk
2e collecte; Diaconie

Voices of Faith zingt: Fûgels
Kom en nim my by de han
Lit it gean it swier en dreech ferstan
De sinne skynt, ja dy skynt ek foar dy
Leau yn dysels en fiel dy fÛgelfrij
Leau yn dysels en fiel dy fûgelfrij

Halde dyn tinsen dy donker en sa del
Lusterje dan nei wat ik dy fertel
Sjoch nei de loft, it blau, de wolken, lit dy gean
Folgje de fûgels, do kinst se ferstean
Folgje de fûgels, do kinst se ferstean

Meitsje romte foar leafde, de leafde yn dy
De leafde is sa kreftich, it makket dy frij
Sa frij as in fûgel, de fûgels om dy hinne
Ja, fiel dy as in fûgel en do bist nea allinne
It is bytiden ûnwerklik en sa swier
Ynteressearret it dy gjin iene sier
Lit it los en sjoch omheech
De pine ferdwynt en meitsje dy leech
De pine ferdwynt en meitsje dy leech

Meitsje romte foar leafde, de leafde yn dy
De leafde is sa kreftich, it makket dy frij
Sa frij as in fûgel, de fûgels om dy hinne
Ja, fiel dy as in fûgel en do bist nea allinne

Fûgels binne oeral romtlik en frij
De roppe fertelt hiel wat oan dy en my
Al is de dei sa tsjuster en docht it ljocht dy sear
De fûgels fertelle ûs der is safolle mear
De fûgels fertelle ûs der is safolle mear

Meitsje romte foar leafde, de leafde yn dy
De leafde is sa kreftich, it makket dy frij
Sa frij as in fûgel, de fûgels om dy hinne
Ja, fiel dy as in fûgel en do bist nea allinne

Dankgebed

Samenzang Toekomst vol van hoop
In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop
Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet
U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet
U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen
U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht
U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen
U bent God, de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht
U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen
U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen
U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen
 
Toegift Voices of Faith: Lift your light
Lift your light, let it shine high in the darkness
Let it shine all over the world, Jesus loves you
Lift your light, lift it high, high in the darkness
Jesus is the light of the world, lift it higher, lift your light (2x)
 
Jesus is the light, light of all the world
Lift the light within you, shine it all around the world
Let the glory rise, raise it to the sky
Let your light for Jesus shine
 
This little light of mine, I'm gonna let it shine (let it shine)
This little light of mine (this light of mine)
I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine
 
Lift your light, let it shine high in the darkness
Let it shine all over the world, Jesus loves you
Lift your light, lift it high, high in the darkness
Jesus is the light of the world 
 
Lift it higher and higher and higher and higher!
Lift your light higher and higher, lift it up higher and higher (2x)
Jesus is the light of the world!
 
 

terug
 
 
 

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 03-03-2024 om 10.00 uur

Inloop met koffie vanaf 09.30 uur
 meer details

Frijwilligersjune
datum en tijdstip 08-03-2024 om 19.45 uur
meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 10-03-2024 om 09.30 uur

 meer details

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 13-03-2024 om 19.30 uur

Biddag voor Gewas en Arbeid

 meer details

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 17-03-2024 om 11.00 uur

 meer details

 
Paasgroeten actie 2024

  
 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Koffieschenkrooster 2024
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.