Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 
Kerkhof Kerkhof
Beheerders Kerkhof
Halbe de Vries 06 - 342 20 072
Jannie de Vries - Elzinga 06 - 416 37 114
Email kerkhof@pgoudega.nl
 
Indien u vragen heeft over begraven worden in Oudega, het kopen van graven, beheer over graven of anderzins vragen heeft, welke betrekking hebben op het kerkhof, dan kunt u contact opnemen met de beheerders hiervan.

Zij staan u graag te woord.


 
 
Monumentale graven Sint-Agathatsjerke Monumentale graven Sint-Agathatsjerke
Door de Gemeente Smallingerland is in samenwerking met Smelne's Erfskip een inventarisatie gemaakt van alle monumentale graven in de Gemeente Smallingerland. 

Hieronder vindt u de delen uit deze uitgave welke betrekking hebben op ons kerkhof Sint-Agathatsjerke in Oudega.

E.e.a. met dank aan alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt  en in bijzonder aan Bé Lamberts voor de mooie foto's en zijn collega's van Smelne's Erfskip.

 
Plaatselijk Reglement Kerkhof Plaatselijk Reglement Kerkhof
De Stichting Sint-Agathatsjerke voert ook het beheer en administratie over het kerkhof. Regels en voorwaarden voor het beheer van  het kerkhof zijn vastgelegd in een Reglement, welke u kunt downloaden door op onderstaande afbeelding te klikken
 
 
Tarieven Kerkhof Tarieven Kerkhof 
LOB LOB
De Stichting is lid van het LOB (Landelijk Organisatie van Begraafplaatsen). De LOB is de enige vakorganisatie op het gebied van begraven en begraafplaatsen en geniet als zodanig landelijke bekendheid. De LOB treedt op als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de Nederlandse begraafplaatsen.

Wilt u meer informatie over diverse zaken betreffende begraven en begraafplaatsen, grafrecht etc. klik dan op onderstaande link.

 
Klachtenregeling Klachtenregeling
De Stichting is aangesloten bij het LOB (Landelijk Orgaan Begraafplaatsen). Indien bij een klacht of anderzins een geschil tussen een rechthebbende of belanghebbende en het bestuur van de Stichting geen overeenstemming kan worden bereikt, kunnen beide partijen dit voorleggen bij Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

Het Klachtenreglement kunt u downloaden via onderstaande link

 
 
 
 

Dankdienst voor het leven van mevr. Trijntje Dijkstra - Van der Woude
datum en tijdstip 21-09-2023 om 13.30 uur

Locatie; Sint-Agathatsjerke
 meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 24-09-2023 om 10.00 uur
STARTZONDAG

Inloop met koffiedrinken vanaf 09.30 uur.
De dienst begint om 10.00 uur.
Na de dienst staat er een gezamenlijke maaltijd klaar!

 meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
Fryske Tsjinst
Koffiedrinken vóórafgaand aan de dienst, vanaf 09.30 uur
meer details

 
Kerk in Actie

Nieuws van de Diaconie, september 2023

17 september 1e collecte t.b.v. Vredeswerk Syrië

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving.

Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkensyrie


  
 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Koffieschenkrooster
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.