Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 
Missionair Werk Missionair Werk
Missionaire arbeid
  • De gemeente is vanwege haar missionaire opdracht, in heel haar bestaan gericht op getuigenis en dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn, opdat ook zij delen in het heil in Jezus Christus.
  • De verantwoordelijkheid van de gemeente betreft zowel haar missionair opdracht in eigen omgeving als de missionaire opdracht elders in de wereld.
  • De missionaire arbeid in eigen omgeving krijgt gestalte in het leven van de gemeente, die wordt opgewekt Jezus Christus met woord en daad te belijden, als ook in de missionaire arbeid die door de betreffende organen van bijstand worden verricht.
  • De kerkenraad ziet erop toe dat de missionaire taken waar nodig en mogelijk op elkaar worden afgestemd en dat zij worden gericht op het gemeente zijn in de wereld.
 
 
Missionair werk is het evangelie vertolken in woord en daad en het samen gemeente zijn, willen delen met anderen. Daarbij willen wij een open en aantrekkelijke gemeente zijn. Daarbij richten wij ons op mensen dichtbij en veraf, in woord en daad (zending, evangelisatie en diaconaat).
 
Verder moeten wij bij missionair werk dichtbij nadenken over hoe de kerkelijke gemeente precent kan zijn in ons dorp en in de samenleving. Wat willen wij doen om zichtbaar en hoorbaar te zijn in onze omgeving.
terug
 
 
 
 

Dankdienst voor het leven van mevr. Trijntje Dijkstra - Van der Woude
datum en tijdstip 21-09-2023 om 13.30 uur

Locatie; Sint-Agathatsjerke
 meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 24-09-2023 om 10.00 uur
STARTZONDAG

Inloop met koffiedrinken vanaf 09.30 uur.
De dienst begint om 10.00 uur.
Na de dienst staat er een gezamenlijke maaltijd klaar!

 meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
Fryske Tsjinst
Koffiedrinken vóórafgaand aan de dienst, vanaf 09.30 uur
meer details

 
Kerk in Actie

Nieuws van de Diaconie, september 2023

17 september 1e collecte t.b.v. Vredeswerk Syrië

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving.

Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkensyrie


  
 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Koffieschenkrooster
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.