Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 
Diaconaat Diaconaat
Volgens de kerkorde zijn gemeenten geroepen om het evangelie door te geven in Woord en Daad. Dat kan via diaconaat, zending, ontwikkelingssamenwerking en evangelisatie. Een groot deel van deze activiteiten zijn onder gebracht bij het (wereld) diaconaat. Een ander deel van deze activiteiten is het missionair werk.


Diaconale arbeid van de Gemeente

De gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid door:
 • het bevorderen van het onderling dienstbaar zijn;
 • het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben;
 • het signaleren van knelsituaties in de samenleving;
 • het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping.
 
Deze roeping betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en haar omgeving als de diaconale opdracht elders in de wereld. De gemeente vervult haar diaconale opdracht elders in de wereld met behulp van en onder leiding van de diakenen en, in samenwerking met de daartoe aangewezen organen van de kerk.
 
Het dienstwerk van de diakenen
Het dienstwerk van de diakenen strekt tot de opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld.

Aan de diakenen is toevertrouwd:
 • de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
 • de dienst aan de tafel van de Heer, het avondmaal;
 • het mede voorbereiden van de voorbeden;
 • het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
 • het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
 • het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
 • het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;
 • het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat
 • en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.
 
 
Het college van Diakenen
De diakenen vormen gezamenlijk het college van diakenen. Het college wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
 
Taken van het college van diakenen
- Avondmaal
- Zondag voor het werelddiaconaat
- Kerstmiddag/avond
- Dankdag voor gewas in arbeid, voedselactie
- Kerk in actie collectemateriaal
- Paasgroetactie
- Vakantieweken voor gehandicapten en alleenstaanden

ANBI
Giften aan de diaconie vallen onder de ANBI regeling en zijn (onder voorwaarden) aftrekbaar van de belasting. Informatie m.b.t. de ANBI regeling, de begroting en de laatste jaarrekening kunt u vinden in het menu ANBI
terug
 
 
 
 

Dankdienst voor het leven van mevr. Trijntje Dijkstra - Van der Woude
datum en tijdstip 21-09-2023 om 13.30 uur

Locatie; Sint-Agathatsjerke
 meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 24-09-2023 om 10.00 uur
STARTZONDAG

Inloop met koffiedrinken vanaf 09.30 uur.
De dienst begint om 10.00 uur.
Na de dienst staat er een gezamenlijke maaltijd klaar!

 meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
Fryske Tsjinst
Koffiedrinken vóórafgaand aan de dienst, vanaf 09.30 uur
meer details

 
Kerk in Actie

Nieuws van de Diaconie, september 2023

17 september 1e collecte t.b.v. Vredeswerk Syrië

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving.

Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkensyrie


  
 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Koffieschenkrooster
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.