Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 
Gemeente Groei Groepen

Gemeente Groei Groepen

Gemeente Groei Groepen

 
De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In de GGG willen we het geloofsgesprek stimuleren.
 
In het onderwijs van Jezus ontdekken we drie cirkels van mensen om Hem heen. Jezus sprak tot grote groepen, bijv. spijziging van de 5000. Hij sprak ook met individuen, bijv. de Samaritaanse vrouw. Daarnaast had Jezus een kleine groep mensen om Zich heen verzameld, de discipelen, met wie Hij de dingen van de Vader besprak. 

Ook in ons geestelijk leven kunnen we deze drie cirkels terug vinden. Op zondag ontmoeten we elkaar als de 'grote gemeente', die bijeenkomt om de lofzang te zingen en het Woord te horen. We kennen ook het persoonlijk gebed en Bijbellezen. Maar ook voor ons is die 'tussenschakel' tussen het persoonlijke en het massale van belang: de kleine groep.

Of om het wat ruimer te zeggen: een kleine groep (bestaande uit min. 7 en max. 15 personen), die regelmatig samenkomt om met elkaar Gods Woord te lezen en het persoonlijke geloof en alledaagse dingen te delen. Dat is de Gemeente Groei Groep.
 
Het gespreksmateriaal wordt vanuit het Evangelisch Werkverband speciaal voor de GGG's ontwikkeld. Het blijkt dat dit gespreksmateriaal erg aanslaat omdat het goed aansluit bij de cultuur waarin wij leven. Het gaat in eerste instantie niet om de goede antwoorden, maar om wat u / jij denkt en gelooft. Vervolgens komt de Bijbel aan bod. De Bijbel willen we zoveel mogelijk voor zichzelf laten spreken. Centraal staat de vraag: wat denk(t) u / jij dat er staat en wat betekent dit voor ons vandaag.
 
Heb je het verlangen om meer bezig te zijn met je geloof, verlang je naar geloofsverdieping of verlang je naar ontmoeting met andere gelovigen, dan is de GGG wat voor jou. 
 
Voor meer info kun je contact opnemen met:
 
Alie Kooistra, tel.nr. 0512-522270
Sjoerdsje de Vries, tel.nr. 0512-372642
terug
 
 
 
 

Dankdienst voor het leven van mevr. Trijntje Dijkstra - Van der Woude
datum en tijdstip 21-09-2023 om 13.30 uur

Locatie; Sint-Agathatsjerke
 meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 24-09-2023 om 10.00 uur
STARTZONDAG

Inloop met koffiedrinken vanaf 09.30 uur.
De dienst begint om 10.00 uur.
Na de dienst staat er een gezamenlijke maaltijd klaar!

 meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
Fryske Tsjinst
Koffiedrinken vóórafgaand aan de dienst, vanaf 09.30 uur
meer details

 
Kerk in Actie

Nieuws van de Diaconie, september 2023

17 september 1e collecte t.b.v. Vredeswerk Syrië

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving.

Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkensyrie


  
 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Koffieschenkrooster
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.