Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 
Gemeente Groei Groepen

Gemeente Groei Groepen

Gemeente Groei Groepen

 
De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In de GGG willen we het geloofsgesprek stimuleren.
 
In het onderwijs van Jezus ontdekken we drie cirkels van mensen om Hem heen. Jezus sprak tot grote groepen, bijv. spijziging van de 5000. Hij sprak ook met individuen, bijv. de Samaritaanse vrouw. Daarnaast had Jezus een kleine groep mensen om Zich heen verzameld, de discipelen, met wie Hij de dingen van de Vader besprak. 

Ook in ons geestelijk leven kunnen we deze drie cirkels terug vinden. Op zondag ontmoeten we elkaar als de 'grote gemeente', die bijeenkomt om de lofzang te zingen en het Woord te horen. We kennen ook het persoonlijk gebed en Bijbellezen. Maar ook voor ons is die 'tussenschakel' tussen het persoonlijke en het massale van belang: de kleine groep.

Of om het wat ruimer te zeggen: een kleine groep (bestaande uit min. 7 en max. 15 personen), die regelmatig samenkomt om met elkaar Gods Woord te lezen en het persoonlijke geloof en alledaagse dingen te delen. Dat is de Gemeente Groei Groep.
 
Het gespreksmateriaal wordt vanuit het Evangelisch Werkverband speciaal voor de GGG's ontwikkeld. Het blijkt dat dit gespreksmateriaal erg aanslaat omdat het goed aansluit bij de cultuur waarin wij leven. Het gaat in eerste instantie niet om de goede antwoorden, maar om wat u / jij denkt en gelooft. Vervolgens komt de Bijbel aan bod. De Bijbel willen we zoveel mogelijk voor zichzelf laten spreken. Centraal staat de vraag: wat denk(t) u / jij dat er staat en wat betekent dit voor ons vandaag.
 
Heb je het verlangen om meer bezig te zijn met je geloof, verlang je naar geloofsverdieping of verlang je naar ontmoeting met andere gelovigen, dan is de GGG wat voor jou. 
 
Voor meer info kun je contact opnemen met:
 
Alie Kooistra, tel.nr. 0512-522270
Sjoerdsje de Vries, tel.nr. 0512-372642
terug
 
 
 
 

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09.30 uur

 meer details

Tsjerkepaad
datum en tijdstip 03-08-2024 om 13.30 uur
meer details

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09.30 uur

 meer details

 
Kerk in Actie 19-05
 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Koffieschenkrooster 2024
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.