Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 
Visie op jeugdwerk Visie op jeugdwerk
Onze gemeente heeft 2 jeugdouderlingen. Zij zijn verantwoordelijk voor de huiscatechese, kinder- en tienerdienst, jeugdclubs en kinderoppas tijdens kerkdiensten. De jeugdouderlingen zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de volgende kerkelijke commissies:
 • commissie Jeugd en Kerk,
 • oudercommissie,
 • commissie kinderdienst en
 • commissie huiscatechese.
 
 
Visie:
De jeugdouderlingen willen de ouderen en jongeren in de gemeente met elkaar in contact brengen en bewust maken en houden, dat zij allen een volwaardige plek innemen in de breedte van het gemeenteleven, elk met hun eigen wensen en vragen. Wij zijn ons bewust van het belang van gezin, kerk en geloof. De jeugdouderlingen zoeken naar wegen om de plek van de jeugd in de breedte van het gemeentewerk te markeren op zodanige wijze, dat jongeren worden geprikkeld die plek in te nemen.
 
Dit wordt er al gedaan:
 • De organisatie van de kinderoppas tijdens de kerkdiensten
 • De organisatie van kinderdienst tijdens de morgendiensten
 • De organisatie van tienerdienst voor de jeugd van de klassen 1 tot en met 4 van het voortgezet onderwijs
 • Het organiseren van jeugddiensten
 • Catechese (huiscatechese tot 16 jaar, predikant / jeugdwerker verzorgt catechese vanaf 16 jaar, belijdeniscatechese en avondmaalscatechese voor jeugd vanaf 10 jaar met hun ouders)
 • Jongens- en meisjesclub van 12 tot en met 16 jaar
 • Organisatie van clubweekend
 
 
Concrete voornemens:
 • “Oudere” jeugd zoveel mogelijk bij de kerk te betrekken
 • Zoeken naar manieren voor jonge kinderen om op hun eigen manier te participeren in de kerkdiensten
 • Het (mede) organiseren van gespreksavonden voor jonge gezinnen
 • Het organiseren van workshops voor de jeugd (clubs)
 • Het organiseren van bijzondere bijeenkomsten en activiteiten op hoogtepunten van het kerkelijk jaar : Kerstvieringen, Palmpasen, Paaswake
terug
 
 
 
 

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09.30 uur

 meer details

Tsjerkepaad
datum en tijdstip 03-08-2024 om 13.30 uur
meer details

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09.30 uur

 meer details

 
Kerk in Actie 19-05
 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Koffieschenkrooster 2024
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.