Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 
Eredienst Eredienst
Ontmoeting
De eredienst is een kernmoment in het gemeenteleven. De dienst is een ontmoeting tussen God en Zijn gemeente en is tevens een onderlinge ontmoeting. De diensten worden doorgaans gehouden in “It Ljochtbeaken” en de Sint Agathatsjerke. In de diensten openen wij de Bijbel en luisteren wij naar Gods Woord, de bron voor ons geloof. Wij zingen samen ons geloof in en uit. Wij bidden God voor de wereld, voor anderen en voor ons zelf. Wij vieren zijn heil in de sacramenten ‘De Heilige doop’ en ‘Het Heilig Avondmaal’.

Inrichting diensten
Wij willen de diensten zo inrichten dat er recht wordt gedaan aan de verscheidenheid binnen de gemeente. Er is ruimte voor verschillende vormen. Wij streven er naar om liederen te zingen uit verschillende tradities, daarbij gebruiken wij in de diensten voornamelijk het Nieuwe Liedboek (2013). Wij lezen zoveel mogelijk uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

Per jaar zijn er een aantal diensten in de Friese taal.

In “It Ljochtbeaken” wordt een beamer gebruikt. In eerste instantie is dat bedoeld om de liturgie weer te geven, maar wij streven er ook naar om, daar waar het mogelijk is, met passende beelden iets extra’s toe te voegen aan onze diensten.

Regelmatig aandacht voor kinderen en jongeren in de dienst is wenselijk. Het is belangrijk dat gemeenteleden participeren in de voorbereiding en de uitvoering van de erediensten.

De kerkenraad heeft in 2013 besloten dat de 2e kerkdienst nog twee keer in de maand wordt gehouden. Daarbij streven wij naar andere vormen en invullingen van deze diensten, zodat zij daadwerkelijk anders zijn dan de ochtenddienst. Wij zijn in dienst ook betrokken bij de zorg en vreugde van gemeenteleden, en ook bij de zorgen en vreugden in onze wereld.

Deze betrokkenheid komt ook naar voren in de gebeden, waar wij bidden voor elkaar en voor de wereld. Tevens zal via de collecte de betrokkenheid bij de gemeente en de wereld blijken. Hiertoe kunnen de diakenen en de Missionaire Werkgroep ook het initiatief nemen.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de inrichting van de kerkdiensten. Zij kan daarbij advies vragen bij de Commissie voor liturgie. De ontmoeting met elkaar moet in de dienst ook volop aandacht krijgen.

Twee keer in de maand is er gelegenheid om samen koffie te drinken na de dienst.
terug
 
 
 
 

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09.30 uur

 meer details

Tsjerkepaad
datum en tijdstip 03-08-2024 om 13.30 uur
meer details

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09.30 uur

 meer details

 
Kerk in Actie 19-05
 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Koffieschenkrooster 2024
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.