Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 
Pastoraat Pastoraat
Onder pastoraat verstaan we het omzien naar de naaste in de ruimste zin van het woord. Vanuit de protestantse gedachte van het priesterschap van alle gelovigen en vanuit de overtuiging dat wij als gemeente samen het ene lichaam van Christus vormen, is het pastoraat niet alleen een taak van de predikant en de ouderlingen. Pastoraat is een taak van de hele gemeente. De ouderlingen hebben daarbij de taak om samen met de predikant te zorgen dat de gemeente zodanig wordt toegerust dat een ieder zich een levend lid van het lichaam van Christus mag weten.
 
De verantwoordelijkheid voor het pastoraat ligt bij de kerkenraad, maar wordt zoveel mogelijk gedelegeerd naar het college van ouderlingen. Zij vergaderen regelmatig en bespreken alles aangaande het pastoraat.

De ouderlingen worden hierin bijgestaan door
  • onze consulent ds. Jaap Goorhuis
  • en de vele wijkwerkers
terug
 
 
 
 

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09.30 uur

 meer details

Tsjerkepaad
datum en tijdstip 03-08-2024 om 13.30 uur
meer details

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09.30 uur

 meer details

 
Kerk in Actie 19-05
 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Koffieschenkrooster 2024
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.