Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 
Kerkenraad Kerkenraad
Kerkenraad
De kerkenraad staat in het midden van de Protestantse Gemeente te Oudega (Sm) en neemt namens haar verantwoordelijkheid voor het beleid, in verbinding met de landelijke Protestantse Kerk, in verbinding met de overgeleverde tradities en organisatievormen, met open ogen en handen naar hedendaagse vragen en welwillend om te veranderen waar nodig, met vertrouwen in de toekomst die van God is.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de kerkelijke commissies te weten:
De startcommissie, missionaire werkgroep, commissie huiscatecheten, commissie jeugd en kerk, oudercommissie, kinderdienst, kinderoppas, bloemencommissie, commissie voor liturgie, beamercommissie.
 
Samenstelling
De kerkenraad bestaat uit de predikant, voorzitter van de kerkenraad, scriba, ouderlingen, ouderling-kerkrentemeesters, jeugdouderlingen en diakenen.

Het moderamen bestaat uit: predikant, voorzitter van de kerkenraad, scriba, een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken.

Vergaderstructuur
Voorzitter van de kerkenraad en de scriba stellen de agenda op voor de moderamenvergadering. In de moderamenvergadering wordt de agenda opgesteld voor de kerkenraadsvergadering. Het moderamen vergadert in de eerste week van de maanden februari, april, juni, oktober en december. De gehele kerkenraad vergadert in de eerste week van de maanden januari, maart, mei, september en november.

Het college van ouderlingen, het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters vergaderen zoveel mogelijk in de derde week van de maand.
 
Concrete voornemens
 • De kerkenraad wil in de komende periode in samenwerking met de kerkelijke commissies daadwerkelijk vorm en inhoud geven aan ons gemeente-zijn.
 • Op de kerkenraadsvergadering wordt minimaal 1 x per jaar een ‘bezinningsonderwerp’ besproken
 • De kerkenraad treedt ondersteunend en coördinerend op en waakt over de identiteit van de gemeente.
 • De komende periode wordt nagedacht over het wijzigen van de invulling van vacatures in de kerkenraad.
 • De kerkenraad onderzoekt of een andere verdeling tussen moderamen en kerkenraad nodig is, voor de werkwijze en de besluitvorming.
 • De kerkenraad organiseert minimaal 2 x per jaar, in het voorjaar en in het najaar, gemeentevergaderingen met betrekking tot financiën en andere belangrijke onderwerpen.
 • Het moderamen voert jaarlijks een voortgangsgesprek met de predikant en rapporteert aan de kerkenraad.
 • In februari concept preekrooster voor het volgende jaar bespreken met predikant en kerkenraad.
 • In juni de lijnen voor het volgend seizoen bespreken.
 • Jaarlijks, aan het einde van het vergaderseizoen, bespreekt de kerkenraad kritisch zijn eigen functioneren.
 • Jaarlijks vinden ook evaluatiegesprekken met de kerkelijke commissies plaats.
terug
 
 
 
 

Dankdienst voor het leven van mevr. Trijntje Dijkstra - Van der Woude
datum en tijdstip 21-09-2023 om 13.30 uur

Locatie; Sint-Agathatsjerke
 meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 24-09-2023 om 10.00 uur
STARTZONDAG

Inloop met koffiedrinken vanaf 09.30 uur.
De dienst begint om 10.00 uur.
Na de dienst staat er een gezamenlijke maaltijd klaar!

 meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
Fryske Tsjinst
Koffiedrinken vóórafgaand aan de dienst, vanaf 09.30 uur
meer details

 
Kerk in Actie

Nieuws van de Diaconie, september 2023

17 september 1e collecte t.b.v. Vredeswerk Syrië

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving.

Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkensyrie


  
 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Koffieschenkrooster
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.